Početna strana Konsalting Kontakt
×


Motorne pumpe

IVECO AIFO - CAPRARI

MOTORNA PUMPA sa IVECO AIFO motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 45 do 92 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

IVECO (NEF) - CAPRARI

MOTORNA PUMPA sa IVECO (NEF) motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 60 do 180 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

JOHN DEERE - CAPRARI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa motorima JOHN DEERE sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 60 do 139 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačka jedinica za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

DEUTZ - CAPRARI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa DEUTZ motorima sa tečnim hlađenjem, zajedno sa pumpama CAPRARI u verzijama sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom nalaze se na okviru na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom. Od opreme poseduju parkirne nogae, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačku jedinicu za zaštitu motora (u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, lomljenja remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod. Snage motora kod agregata DEUTZ-CAPRARI kreću se od 28 do 176 KS.

IVECO AIFO - ROVATTI

MOTORNA PUMPA sa IVECO AIFO motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 45 do 90 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

IVECO (NEF) - ROVATTI

MOTORNA PUMPA sa IVECO (NEF) motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 66 do 168 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

JOHN DEERE - ROVATTI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa motorima JOHN DEERE sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 66 do 130 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačka jedinica za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

DEUTZ - ROVATTI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa DEUTZ motorima sa tečnim hlađenjem, zajedno sa pumpama ROVATTI u verzijama sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom nalaze se na okviru na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom. Od opreme poseduju parkirne nogae, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačku jedinicu za zaštitu motora (u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, lomljenja remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod. Snage motora kod agregata DEUTZ-ROVATTI kreću se od 27 do 180 KS.

LOMBARDINI - ROVATTI

Jednocilindrični LOMBARDINI motori nalaze se na pocinkovanim okvirima na dva gumena točka sa ručicom za kretanje, motori sa standardnom prirubnicom za punjenje, uvlačenje i isporuku. Snaga motora kreće se od 7 do 13 KS. Pumpe su ROVATTI prirubničkog tipa.
2-3 i 4-cilindrični LOMBARDINI motori montirani na okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom od 70 litara, parking nožicama, električnim starterom sa akumulatorom, snaga motora kreće se od 25 do 51 KS. Pumpe su ROVATTI prirubničkog tipa.

IVECO AIFO - CAPRARI

MOTORNA PUMPA sa IVECO AIFO motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 45 do 92 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

IVECO (NEF) - CAPRARI

MOTORNA PUMPA sa IVECO (NEF) motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 60 do 180 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

JOHN DEERE - CAPRARI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa motorima JOHN DEERE sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 60 do 139 KS, zajedno sa pumpama CAPRARI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačka jedinica za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

DEUTZ - CAPRARI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa DEUTZ motorima sa tečnim hlađenjem, zajedno sa pumpama CAPRARI u verzijama sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom nalaze se na okviru na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom. Od opreme poseduju parkirne nogae, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačku jedinicu za zaštitu motora (u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, lomljenja remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod. Snage motora kod agregata DEUTZ-CAPRARI kreću se od 28 do 176 KS.

IVECO AIFO - ROVATTI

MOTORNA PUMPA sa IVECO AIFO motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 45 do 90 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

IVECO (NEF) - ROVATTI

MOTORNA PUMPA sa IVECO (NEF) motorima sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 66 do 168 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema sadrži okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačkua jedinicu za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

JOHN DEERE - ROVATTI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa motorima JOHN DEERE sa tečnim hlađenjem snage u domenu od 66 do 130 KS, zajedno sa pumpama ROVATTI u verziji sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom. Standardna oprema okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom, parking noge, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačka jedinica za zaštitu motora (u u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, loma remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod.

DEUTZ - ROVATTI

MOTORNA PUMPNA JEDINICA sa DEUTZ motorima sa tečnim hlađenjem, zajedno sa pumpama ROVATTI u verzijama sa horizontalnom osovinom ili prirubnicom nalaze se na okviru na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom. Od opreme poseduju parkirne nogae, standardni električni start sa akumulatorom, upravljačku jedinicu za zaštitu motora (u slučaju niskog pritiska ulja, visoke temperature motora, lomljenja remena, pada pritiska vode) zajedno sa prekidačem pritiska, tahometrom i brojilom sata, prirubnicama za dovod i odvod. Snage motora kod agregata DEUTZ-ROVATTI kreću se od 27 do 180 KS.

LOMBARDINI - ROVATTI

Jednocilindrični LOMBARDINI motori nalaze se na pocinkovanim okvirima na dva gumena točka sa ručicom za kretanje, motori sa standardnom prirubnicom za punjenje, uvlačenje i isporuku. Snaga motora kreće se od 7 do 13 KS. Pumpe su ROVATTI prirubničkog tipa.
2-3 i 4-cilindrični LOMBARDINI motori montirani na okvir na dva gumena točka sa ugrađenim rezervoarom od 70 litara, parking nožicama, električnim starterom sa akumulatorom, snaga motora kreće se od 25 do 51 KS. Pumpe su ROVATTI prirubničkog tipa.